ZKG skupščina 09052023

V torek, 9. maja 2023, je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala 3. redna skupščina, na kateri so potekale volitve v organe ZKG. Skupščine so se udeležili predstavniki 59 članskih podjetij, ki so izvolili nove predstavnike v delovna telesa zbornice za štiriletno mandatno obdobje 2023–2027. V 21-članski Upravni odbor ZKG so izvolili tudi direktorja Komunalnega podjetja Velenje, mag. Gašperja Škarjo. Več o članih delovnih teles najdete na tej povezavi.

Zbornica povezuje člane s skupnim interesom nastopanja in uveljavljanja vpliva na področjih, ki so pomembna za člane iz dejavnosti javnih in tržnih gospodarskih služb varstva okolja, v razmerju do države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti ter drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, zakonodaje ter pogojev za delovanje gospodarskega sistema.

Skrbi tudi za izmenjavo dobrih praks med službami doma in v tujini, hkrati preučuje in sooblikuje nove tehnološke rešitve in sodeluje pri pripravi predlogov zakonodaje. Vse to s pomembnim skupnim ciljem: boljša kakovost storitev in čim bolj racionalno poslovanje.

Na Skupščini sta državni sekretar Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj mag. Marko Koprivc in sodelavec Gabriel Mezang Nkodo prisotnim predstavila trenutno stanje črpanja kohezijskih sredstev in načrte za prihodnjo finančno perspektivo, kjer je veliko priložnosti tudi za družbe komunalnega gospodarstva.

Gospodarske zbornice in delodajalska združenja so v zadnjih mesecih že večkrat opozorile na zaostrene razmere, v katerih deluje slovensko gospodarstvo. Ključen razlog so previsoke cene električne energije, zaradi katerih gospodarstvo izgublja konkurenčno prednost na globalnih trgih, na kar opozarjajo tudi podatki o industrijski proizvodnji, trgovini in ostalih storitvenih dejavnostih ter padcu naročil v prvih mesecih letošnjega leta. Zato gospodarstvo nujno potrebuje primerljive ukrepe, kot jih poznajo druge države članice EU, in to takoj.