Turna

Centralna čistilna naprava Šaleške doline, 21. 4. 2023

Čeprav stojijo objekti Centralne čistilne naprave Šaleške doline in podjetja Turna, d. o. o., v Šoštanju v neposredni bližini, je treba priznati, da se s sosedi do zdaj nismo dobro poznali. Zato smo se v Komunalnem podjetju Velenje z veseljem odzvali na predlog direktorja podjetja Turna Vladimirja Pogača, da na obisk na CČN pripelje celotno ekipo delavcev vodstvenih in režijskih služb podjetja. Sprejela jih je vodja Službe za tehnologije in nadzor Nataša Uranjek, ki jim je predstavila delovanje CČN in jih popeljala na ogled po objektih in napravah.

Centralna čistilna naprava Šaleške doline je bila v obliki, kot jo poznamo danes, zgrajena leta 2006, ko se je zaključila izgradnja II. faze CČN. V letu 2022 smo na CČN Šaleške doline očistili 5.353.009 m3 odpadne vode, proizvedli smo 698.328 Sm³ bioplina in 1.450.635 kWh električne energije ter 1.072.100 kWh toplotne energije, ki je bila porabljena za potrebe ogrevanja gnilišč in upravne zgradbe. V mesecu oktobru 2021 smo montirali novo kogeneracijsko napravo. Z lastno proizvodnjo smo tako že v letu 2021 pokrili v povprečju kar 55 % potreb po električni energiji, v preteklih letih pa v povprečju le 25 %. To je rezultat dobrega delovanja nove kogeneracije in stabilne proizvodnje bioplina. Naši načrti so še povečati proizvodnjo bioplina in njegove uporabe za proizvodnjo električne energije – cilj je 80 % samozadostnost.

Turna 1

Turna 2