ZaporaPohrastnik

V ponedeljek, 9. 1. 2023, smo začeli z obnovo dotrajanega magistralnega, primarnega in sekundarnega vodovoda v Florjanu ter obnova cevovoda Fajdiga: razbremenilnik »Puharski most«. Ker so obstoječi cevovodi na določenih mestih težko dostopni in bi rekonstrukcija oziroma gradnja novih cevovodov ogrožala obstoječe objekte in obstoječo infrastrukturo, bomo vse vode namestili pod asfalt. Uredili bomo tudi nove povezave do uporabnikov pitne vode.

Obnova zajema:

  • obnovo cevovoda magistralnega vodovoda DN 350 v dolžini 596 m,
  • obnovo cevovoda primarnega ter sekundarnega vodovoda DN 100 v skupni dolžini 534 m in
  • izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodnega cevovoda DN 250,  ki oskrbuje Termoelektrarno Šoštanj z industrijsko vodo, skupne dolžine 534 m.

Od ponedeljka, 9. januarja 2023, do konca aprila bo delna zapora lokalne ceste od Puharskega mosta do Fajdiga v Pohrastniku.

Hkrati vse prebivalce občine Šoštanj obveščamo, da bo v Pohrastniku zaradi del med 9. 1. 2023 in 30. 4. 2023 promet potekal izmenično enosmerno. Glede na samo dolžino) se bo zapora izvajala v šestih fazah, pri čemer bodo posamezne faze razdeljene na etape dolžine največ 80 m. Obnova bo potekala na različnih straneh ceste, zato je s pomočjo faz in etap najlažje zagotoviti čim manjše motnje v prometu. Načrtovana je tudi krajša (tridnevna) popolna zapora odseka. Takrat se bodo dela izvajala predvidoma med vikendom, obvoz pa bo ustrezno označen. O popolni zapori vas bomo pravočasno obvestili.

Po podatkih spletne strani Občine Mozirje poteka promet čez Gorenjski klanec izmenično enosmerno, zato verjamemo, da bo zmanjšan promet preko Lepe Njive.Za dodatne informacije vam je kadarkoli na voljo tudi predstavnik izvajalca Luka Petrak, ki je dosegljiv na mobilni številki 041/888-772.

Prebivalce Šoštanja prosimo za razumevanje in strpno vožnjo.

FlorjanVodovodJanuar2023

Na naslovni fotografiji je Zapora Pohrastnik, sledi fotografija del.