Vaba deratizacija

Od sredine meseca marca in v mesecu aprilu na območju MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki poteka redna spomladanska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti.  

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) nastavljamo parafinske vabe za zatiranje glodavcev, ki so lahko prenašalci nalezljivih bolezni. Deratizacija sistema daljinskega ogrevanja (kinete, toplotne podpostaje, jaški) je že zaključena, deratizacija kanalizacijskega omrežja pa je že izvedena na območjih Šmartno ob Paki, Gaberke, Ravne, Lajše in deloma v Topolšici, na ostalih območjih še poteka.

Občanom in upravnikom večstanovanjskih objektov priporočamo, da to priložnost izkoristijo tudi za deratizacijo lastnega internega kanalizacijskega omrežja in priključkov iz stanovanjskih hiš, večstanovanjskih objektov in poslovnih prostorov, ki so v zasebni lasti, in s tem še dodatno pripomorejo k učinkovitosti deratizacije. Za naročilo oziroma izvedbo deratizacije se je potrebno dogovoriti v lastni režiji. Podatki o izvajalcih tovrstnih storitev (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija) so objavljeni na spletu. Eden izmed izvajalcev je tudi Nacionalni inštitut za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Nasveti za uporabnike:

Vse uporabnike kanalizacijskega omrežja pozivamo, da z ostanki hrane ne obremenjujejo kanalizacije, temveč jih odlagajo v za to namenjene kontejnerje. Opozarjamo tudi, da je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru). Delovni čas zbirnega centra je objavljen na spletni strani podjetja PUP Saubermacher, d. o. o., oziroma na povezavi