pexels photo 861414

V letošnjem letu so se v okviru zagotavljanja ustrezne oskrbe s pitno vodo zaključila pomembna obnovitvena dela na vodovodu v Vinski Gori na območju mestne občine Velenje ter v Topolšici v občini Šoštanj.

V Vinski Gori se je v sklopu izvedbe projekta »Vodovodni sistem Vinska Gora II. faza, odsek 4« izvedel še zadnji odsek omenjenega projekta. Dovod v vodohran RZ Vinska Gora 1 smo morali povečati, saj v poletnih mesecih ni bilo zadostne akumulacije pitne vode in jo je bilo potrebno zaradi tega dovažati z gasilskimi cisternami. V sklopu obnove se je obnovila primarna vodovodna cev PVC DN 90 iz leta 1995 z duktilnimi cevmi ustreznejšega premera DN 150. Te sedaj zagotavljajo zadosten transport pitne vode na območje Vinske Gore in posledično tudi ustrezno oskrbo s pitno vodo.

Sočasno se je obnovil tudi sekundarni vodovod PE DN 50 iz leta 1972, ki se je nadomestil s cevmi PE 100 RC, premera DN 63. Obnovljeni vodovod poteka po novi trasi, tako primarni kot sekundarni vodovod pa sta zgrajena v dolžini približno 530 m.

Slika1

V Topolšici sta se v letu 2021 obnovila dva odseka. Pod črpališčem ČR Topolšica 2 se je z duktilnimi cevmi obnovil primarni vodovod AC-C DN 125 iz leta 1964 v dolžini 90 m, vzporedno z njim pa se je zgradil tudi vodovod PE 100 RC DN 63 v dolžini 150 m, ki omogoča vzpostavitev rezervnega napajanja v primeru, da bi prišlo do izpada obratovanja vodarne v Topolšici. V neposredni bližini centra za zdravljenje živali, prav tako v Topolšici, se je letos obnovil še en odsek (PVC DN 140 iz leta 1984 in AC-C DN 125 iz leta 1964) v dolžini približno 100 m, kjer so se z metodo uvlačenja vgradile cevi PE 100 RC DN 125. Z zadnjima omenjenima investicijama je občina Šoštanj prva v Šaleški dolini, v kateri so se v celoti iz uporabe izločile azbestno cementne cevi.

Slika2     Slika3