Slika 3. NPPV Grmov vrh

V sklopu kohezijskih projektov je bila med drugimi investicijami leta 2015 zaključena tudi izgradnja treh naprav za pripravo pitne vode (NPPV), ki predstavljajo najpomembnejši del vodooskrbnega sistema Šaleške doline.

Največja in najpomembnejša je NPPV Grmov vrh, ki tvori ogrodje celotnega sistema. Letna količina distribuirane vode znaša 55 odstotkov celotnih količin. Na tej napravi za vodooskrbo pripravljamo vodo iz zajetja Ljubija, in sicer z zajemom potoka Ljubija približno 300 m nizvodno od njegovega prihoda na površino. Voda z izvira Ljubija ima zaradi kraškega značaja ob močnem deževju povečano motnost, ki lahko pri močnem deževju pogosto znaša preko 100 NTU, v ekstremnih primerih do 1.000 NTU. V povezavi s to motnostjo prihaja tudi do mikrobiološke obremenitve z dokazanimi bio-indikatorji (E.coli, enterokoki, skupne koliformne bakterije, clostridium perfingens s sporami, Kriptosporidij).

Nova naprava za pripravo pitne vode Grmov vrh je bila na novo zgrajena z maksimalno zmogljivostjo predpriprave vode v višini 180 l/s in glavne priprave na zmogljivost 120 l/s. Iz naprave se v normalnem režimu delovanja oskrbujejo mesto Šoštanj z okolico, zahodna polovica mesta Velenje in primestna naselja južno od mesta Velenje ter občina Šmartno ob Paki.

Naprava za pripravo pitne vode Grmov vrh – 120 l/s – Rz.800 m3 – 8,9 mio. €

Slika1 NPPV Grmov vrh

Druga po velikosti je naprava za pripravo pitne vode Čujež. Surova voda izvirov Dolič/Toplice, Lampret/Jablanice in izvira Ločan gravitacijsko doteka v novo čistilno napravo za pitno vodo po prav tako novo zgrajenih cevovodih. Letna količina distribuirane vode znaša 35 odstotkov celotnih količin. Zmogljivost naprave je 120 l/s. Iz te naprave se preko glavnega vodohrana mesta Velenje na Konovem napaja vzhodna polovica mesta Velenje ter vzhodna primestna naselja, v interventnem režimu pa lahko zaradi višinske lokacije vodohrana dobavlja vodo tudi v mesto Šoštanj in Šmartno ob Paki.

Naprava za pripravo pitne vode Čujež 120 l/s – 3,3 mio. €

Slika2 NPPV Cujez

Zadnja, najmanjša je naprava za pripravo pitne vode iz vodnih virov Mazej. Naprava za pripravo vode je zasnovana za zmogljivost 30 l/s. Letna količina distribuirane vode znaša 10 odstotkov celotnih količin. Iz te naprave se pretežno oskrbuje območje Topolšice ter naselja severnega dela Šaleške doline, ki so bila z nastankom šaleških jezer odrezana od centralnega dela vodooskrbnega sistema.

Naprava za pripravo pitne vode Mazej 30 l/s – 3,2 mio. €

Slika 3 NPPV Mazej

Vse tri naprave so procesno vodene za delovanje brez posadk, vendar imajo zaradi 24-urnega delovanja nadzornega centra celotnega vodooskrbnega sistema, ki je lociran na NPPV Grmov vrh, hkrati zagotovljeno tudi 24-urno dispečersko dežurstvo.

V PE Komunala smo v uporabo naprave prevzeli sredi meseca septembra leta 2015 po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju ter pričeli s samostojnim upravljanjem. To je za Komunalno podjetje Velenje kot upravljavca sistema vodooskrbe predstavljalo nov in velik izziv. Kljub vsem navodilom za upravljanje in vzdrževanje elektro – strojne in merilne opreme ter vseh teoretičnih nastavitev procesnih parametrov, je obstajalo še kar veliko neznank. Vse to smo v preteklem šestletnem obdobju delovanja uspešno prestali. Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da smo si v tem času pridobili ogromno izkušenj tako pri upravljanju teh najsodobnejših naprav za pripravo pitne vode kot tudi pri njihovem vključevanju v centralni vodooskrbni sistem Šaleške doline.

Naprave vseskozi delujejo vrhunsko, brez večjih napak in s proizvodnimi stroški obdelane pitne vode, kot so bili ti načrtovani v projektni dokumentaciji. V zadnjih šestih letih so naprave tudi v obdobju največjih vremenskih ujm zanesljivo delovale in prebivalstvu Šaleške doline nemoteno zagotavljale potrebne količine kakovostne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Ravno neprekinjena in konstantna kakovost vodooskrbe v času vremenskih ujm, ki močno poslabša kakovost surove pitne vode, je eden največjih dosežkov novih objektov in še vedno bolj izjema kot pravilo v Sloveniji. Za preverjanje te izjave je treba samo pozorno poslušanje radijskih obvestil o prepovedi neposredne uporabe pitne vode ob večjih vremenskih nevšečnostih v drugih delih države.

Odličnost delovanja je nedvomno rezultat najprej kakovostnih idejnih načrtov, izdelanih na nivoju 90 % izvedbenih projektov in naročenih v svetovno renomiranem nemškem podjetju, kakovostno izdelane razpisne dokumentacije ter odličnega lastnega tehničnega in tehnološkega nadzora ob izgradnji.

Za potrebe javne vodooskrbe v Komunalnem podjetju Velenje letno pripravimo okoli 4.200.000 m3 pitne vode, in sicer okoli :

  • 2.290.000 m3 na NPPV Grmov vrh,
  • 1.470.000 m3 na NPPV Čujež,
  •    410.000 m3 na NPPV Mazej.

Brez priprave na treh ultra filtracijskih napravah za pripravo pitne vode v vodooskrbni sistem distribuiramo samo še okoli 30.000 m3 pitne vode ali 0,70 % celotne letne distribuirane vode, in sicer v oskrbovalno območje Bele Vode in Paški Kozjak. Tudi ti dve območji bomo v naslednjih petih letih priključili na centralni sistem priprave vode na ultra filtracijskih napravah.

Kot je že bilo omenjeno, je priprava pitne vode na vseh treh NPPV poleg visoke kakovosti tudi stroškovno učinkovita in v skladu z zahtevami iz idejne in razpisne dokumentacije. Povprečna proizvodna cena vode na vseh treh napravah brez stroškov amortizacije (omrežnine) znaša 0,11 €/m3 in je v vseh letih skoraj popolnoma enaka povprečni projektirani oceni stroška iz razpisne in projektne dokumentacije.

Takšne rezultate delovanja vseh treh naprav želimo z rednim preventivnim vzdrževanjem ter sistemskimi obnovami iz vira najemnine ohranjati tudi v prihodnje ter s tem našim uporabnikom zagotavljati najvišji nivo kakovosti storitve vodooskrbe ob nadaljnji optimizaciji stroškov proizvodnje. S tem namenom načrtujemo v prihodnje na dovodu na NPPV Čujež vgraditi malo hidroelektrarno moči 38 kW ter letne proizvodnje cca 269 MWh, na NPPV Grmov vrh pa izgradnjo fotovoltaične elektrarne kapacitete cca 80 kW ter letne proizvodnje cca 31 MWh.

Primož Rošer, vodja PE Komunala

Naslovna fotografija: naprava za pripravo pitne vode Grmov vrh

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni