02 KPV fotografije FB

24. člen Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RSlovenije, št. 15/2015 in 61/2016)

Temperaturni primanjkljaj v Sloveniji je izračunan oziroma določen kot vsota dnevnih razlik med referenčno notranjo temperaturo (za Slovenijo 20°C) in zunanjo povprečno dnevno temperaturo zraka, če je ta nižja od 12°C.

Podatki o temperaturnem primanjkljaju se uporabljajo pri projektiranju zgradb in ogrevalnih sistemov ter spremljanju učinkovitosti rabe toplote za ogrevanje. Poraba toplote je sorazmerna temperaturnemu primanjkljaju, večji kot je, večja bo poraba in obratno.Tako se lahko nadzoruje poraba toplote glede na temperaturne razmere v posameznih mesecih, letih in opazijo odstopanja zaradi neracionalnega obnašanja (previsoke temperature v stanovanju), napak v sistemu ogrevanja,… in nato ustrezno ukrepa.

Podatek o porabi toplote (Q) stanovanjskega objekta je razviden iz računa za ogrevanje v MWh za določen mesec pod pozicijo Ogrevanje prostorov.

Prikaz temperaturnega primanjkljaja (DD) podaja Agencija republike Slovenije za okolje za mesec dni in je prikazan za obračunska obdobja od septembra 2014 do avgusta 2015, ter septembra 2015 do avgusta 2016.

Obdobje september 2014 do avgust 2015 september 2015 do avgust 2016
Temperaturni primanjkljaj (dan K) 2917,62 2671,34

Izračun porabe toplote glede na temperaturni primanjkljaj v določenem obdobju glede na izbrano referenčno obdobje:

Q = Qizh x DD / DDizh

Q,DD – poraba toplote, temperaturni primanjkljaj za želeno obdobje

Qizh , DDizh - poraba toplote, temperaturni primanjkljaj izhodiščnega obdobja

V nadaljevanju je prikazan izračun za primer, ko nas zanima, kakšna je pričakovana poraba toplote v obračunskem enoletnem obdobju glede na preteklo obračunsko enoletno obdobje.

Poraba toplote v stanovanjskem objektu v enoletnem obdobju 2014/2015 je bila Qizh= 70,2997 MWh, temperaturni primanjkljaj je bil za to obdobje DDizh= 2917,62 dan K. V obdobju 2015/2016 je bil temperaturni primanjkljaj DD = 2671,34 dan K.

Q = 70,2997 MWh * 2671,34 dan K / 2917,62 dan K = 64,3565 MWh

Pričakovana oz. referenčna poraba toplote za obravnavno obdobje je 64,3656 MWh.

Dejanska poraba toplote za obravnavano obdobje je 72,3012 MWh.

Indeks porabe toplote za ogrevanje za obravnavano obdobje glede na pričakovano porabo toplote za celotno stavbo znaša 1,1233.

Če se dejanska poraba toplote bistveno razlikuje, je večja od pričakovane oz. referenčne porabe, je potrebno preveriti vzroke za to.

Navedeno velja za celoten večstanovanjski objekt, načelno pa za stanovanje, če se v stanovanju ni bistveno spreminjala intenzivnost ogrevanja (zmanjšanje ali povišanje temperatur). Redno spremljanje porabe toplote in temperaturnega primanjkljaja bo v daljšem časovnem obdobju opozorilo na neracionalno porabo toplote in temperaturno regulacijo.

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni