OsmrtnicaTopolšekSaš pogreb petek 19.5.2023 ob 13.30 Dobrava Maribor

Veljavnost cenika od 6. 4. 2023 dalje.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008 in 1/2016) in obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami na podlagi Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje in dopolnitvami (Uradni Vestnik MO Velenje, št. 14/2022 in 6/2023).

OPISSTORITEVEMOsnovna cena v €22% DDVSkupaj cena z DDV v €
Cena parkiranja s polnjenjem na parkirnem mestu - Polnilnica tip AC do 22kW  Cena polnjenja kWh 0,32 0,07 0,39
Dodatek k ceni polnjenja nad 180 min* min 0,02 0,01 0,03
Pristojbina AC** kos 0,41 0,09 0,50
Cena parkiranja s polnjenjem na parkirnem mestu - Polnilnica tip DC do 50 kW Cena polnjenja kWh 0,40 0,09 0,49
Dodatek k ceni polnjenja nad 60 min* min 0,02 0,01 0,03
Pristojbina DC** kos 0,82 0,18 1,00
Opombe * Dodatek k ceni polnjenja se zaračuna za čas polnjenja nad 60 ali 180 min za obdobje od 6.00 do 19.00 ure 
** Pristojbina se obračuna za vsako začeto polnjenje električnega računa

 

PDF IKONA Cenik v .pdf

 

Šaleski biser - Okus zdravja - znak

V Komunalnem podjetju Velenje že zadnjih nekaj let aktivno propagiramo pitje vode iz pipe. V Šaleški dolini imamo namreč dobro pitno vodo, ki se po kakovosti uvršča v sam Evropski vrh, zato lahko v vsakem trenutku mirno posežemo po vodi iz pipe, ki smo jo zaradi njene svežine in blagodejnih učinkov na naše zdravje in dobro počutje poimenovali Šaleški biser – okus zdravja.

Da se lahko vsi odžejamo tudi med dejavnostmi na prostem in druženju s prijatelji, smo se skupaj z občinami lastnicami odločili, da na različnih, dobro obiskanih lokacijah v Šaleški dolini postavimo pitnike Šaleškega bisera. Tako jih je denimo samo v Velenju do danes že sedemnajst, v Šoštanju pet in v Šmartnem ob Paki trije. Pitniki v vseh treh občinah so poimenovani, ali po mitoloških in pravljičnih junakih (Velenje) ali pomembnih osebah iz lokalne preteklosti (Šoštanj) ali po lokaciji, kjer so nameščeni (Šmartno ob Paki). Vsi so označeni z enakimi tablami, ki vsebujejo tudi QR kodo, s katero lahko dostopate do naših spletnih strani in podatkov o pitnikih in kakovosti vode. Voda iz pipe je boljša alternativa od ustekleničene vode in bolj zdrava izbira od sladkanih in gaziranih pijač, saj ne vsebuje dodanih sladkorjev ali drugih škodljivih dodatkov. Poleg tega voda iz pipe ne povzroča odpadkov in ne obremenjuje okolja. Na voljo je v neomejenih količinah, je povsod dostopna in ugodna, ves čas je pod nadzorom in ves čas je sveža. Komunalni sistemi oskrbe s pitno vodo so namreč pod strožjim nadzorom kot industrija ustekleničene vode. Tako podjetja, ki skrbijo za vodno oskrbo, zagotavljajo visoko kakovost pitne vode.

Pitnik

 

MinistrstvoSrecanje

Glavni cilj Komunalnega podjetja Velenje je, da glede na načrtovano zaprtje Premogovnika Velenje v letu 2033 poskrbi za celostne zelene vire energije, ki bodo Šaleško dolino zanesljivo in nemoteno oskrbovali s toploto tudi v prihodnosti. Z obstoječim daljinskim sistemom, ki je drugi največji v Sloveniji, trenutno s toplotno energijo oskrbujemo skoraj 40.000 prebivalcev in več kot 650 industrijskih uporabnikov. Zakaj je za nas in za prebivalce doline tako pomembno, da ohranimo enoten sistem ogrevanja? Le tako lahko prispevamo k čistemu zraku, saj vsak odklop, pa tudi nižanje moči na priključku, pomeni slabljenje sistema in večje izpuste CO2 zaradi individualnih načrtov ogrevanja. S celovitim, zelenim sistemom daljinskega ogrevanja bomo vsi skupaj tudi družbeno odgovorni, oskrba s toploto bo ostala zanesljiva in varna, predvsem pa bo še bolj učinkovita. Vseeno bo zelena preobrazba ogromen strokovni, organizacijski in finančni zalogaj. Na Ministrstvu za Infrastrukturo sta direktorja Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašperja Škarjo in tehničnega direktorja KP Velenje Janeza Ramšaka sprejela generalni direktor Direktorata za energijo mag. Hinko Šolinc in vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije mag. Erik Potočar. Spregovorili so o možnih virih sofinanciranja ključnih projektov podjetja pri preobrazbi: obnovi izolacij in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitvi toplotnih postaj, energetski sanaciji stavb in vpeljavi 100-odstotno zelenih virov energije za daljinsko ogrevanje.

Že samo prvi trije projekti bi po ocenah lahko prinesli 25.269 manj izpustov CO2,  za 21.150 t manj porabljenega premoga in prihranek toplotne energije v višini 76.559 MWHt. Dogovorili so se za pospešeno izmenjavo vseh informacij pri pridobivanju sredstev iz evropskih Sklada za pravičen prehod in Sklada za obnovo in okrevanje, pa tudi pri načrtih ostalih deležnikov na področju zelenega prehoda države. V Komunalnem podjetju Velenje hkrati vodimo razgovore z nevladnimi, ekološkimi  organizacijami, z družbama Termoelektrarna Šoštanj, Premogovnik Velenje in z njunim lastnikom, Holdingom Slovenske Elektrarne, in Evropsko Investicijsko banko.

Osnutek Akcijskega načrta smo pripravili skupaj z občinama Velenje in Šoštanj in s strokovnimi partnerji (podjetji ELES, Kolektor in Esotech).

Na naslovni fotografiji: delovno srečanje direktorjev Komunalnega podjetja in pristojnih na Ministrstvu za infrastrukturo. 

Marija Sešel1

  ŽALNA KNJIGA Marija Sešel