Parkomat

Komunalno podjetje Velenje v Velenju izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s parkirišči (modrimi conami) in z garažnimi hišami. V oddaji na Radiu Velenje (8. 1. 2020) je vodja prodajno komercialne službe KPV Mateja Knez odgovarjala na najpogostejša vprašanja uporabnikov v zvezi z modrimi conami in garažnimi hišami. V nadaljevanju v celoti objavljamo pogovor z novinarko.  

Najprej bi rekli kakšno o uporabnikih (stanovalcih) v modrih conah. Kdaj in kje je možno zamenjati abonmaje za letošnje leto?

Abonmaje za letošnjo leto je v mesecu januarju možno zamenjati v pisarni modrih con v kletni etaži MOV, od 3. 1. 2020 dalje, in sicer v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 16. ure, ob sredah pa od 8. do 17. ure, drugače pa v rednem delovnem času MOV.

Kako ta menjava poteka?

Uporabnik se s prometnim dovoljenjem in osebnim dokumentom oglasi v pisarni modrih con v prostorih MOV, izpolni vlogo in dobi abonma takoj.

Do koliko abonmajev so upravičeni stanovalci na območju modrih con?

Stanovalci so upravičeni do največ dveh abonmajev na stanovanje; prvi abonma stane 12 evrov, drugi abonma pa 45 evrov.

Se abonmaji glasijo na ime?

Ne, glasijo se na registrsko številko vozila.

Ali velja abonma samo v eni coni oziroma ali lahko imetnik abonmaja parkira v vsaki?

Abonma velja le v eni coni, kjer ima uporabnik stanovanje, in se zanj plača letni pavšal, ki se med letom ne spreminja.

Kako pa je v garažnih hišah? Recimo tisti na Gorici?

Stanovalci so upravičeni do največ dveh abonmajev na posamezno stanovanje za parkiranje na območju modrih con, vendar se lahko namesto prvega abonmaja za parkiranje na modrih conah odločijo za dovolilnico za parkiranje v srednji in spodnji etaži GH Gorica. Dovolilnica se glasi na izbrano registrsko številko avtomobila in velja samo za GH Gorica.

Kako pa je z nakupom drugih parkirnih kart, letnih, mesečnih?

Nakup drugih kart, tedenskih, letnih in mesečnih, se ne veže na registrske številke vozila in se lahko kupijo v pisarni modrih con v prostorih MOV.

Sicer pa za vse druge, ki niso stanovalci na območju modrih con in nimajo abonmajev, velja v modrih conah režim plačila parkirnine na parkomatih?

V modrih conah se plačuje parkirnina,

 • ki se lahko plača na parkomatih direktno ali preko mobilne aplikacije ParkMeWise in SMS -a (60 centov na uro),
 • z nakupom tedenskih, mesečnih in letnih kart v prosti prodaji, kjer se uporabnikom omogoči plačilo letnih parkirnih kart na obroke.

Kaj pa v garažnih hišah?

Parkirnina se plača s plačilom na parkomatu ali preko mobilne aplikacije ParkMeWise in SMS (ne velja za GH Gorica), ali z nakupom mesečne karte (v vseh GH, razen v GH Zdravstveni dom) oz letne parkirne karte za GH ali zlate parkirne karte, ki velja za parkiranje v vseh GH in modrih conah.

GH Zdravstveni dom

Zdaj pa še tisto, kar vse najbolj zanima – je novo leto prineslo nove cene?

Novo leto je prineslo nove cene, in sicer:

 • cena ene ure parkiranja znotraj con A in B iz 0,40 € na 0,60 €, cene ene ure parkiranja znotraj con C in D ostanejo enake, torej 0,40 €;
 • abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine za modre cone so:
  • prvi abonma (za cone A, B, C in D), za katerega se plača letni pavšal v višini 12 €, prej je bila cena 8 €;
  • drugi abonma (za cone A, B, C in D), za katerega se plača letni pavšal v višini 45 €, prej je bila cena 30 €;
  • letna karta za parkiranje v območju modrih con znaša 250 €, prej je znašala 200 €;
  • mesečna karta za parkiranje v območju modrih con, ki velja za tekoči mesec znaša 25 €, prej je bila 20 €.

Ker so parkirišča v centru mesta vedno bolj obremenjena, naraščajo tudi stroški vzdrževanja. Zadnja leta so stroški že presegali prihodke, saj so bile cene parkiranja nespremenjene od leta 2003 dalje. Razlog povišanja cen je torej v večjih stroških. V garažnih hišah cena parkiranja ostaja nespremenjena, torej 0,30 €, razen garažne hiše Zdravstveni dom, kjer je parkirnina 0,40 €. Še vedno pa spremenjene cene parkiranja predstavljajo eno izmed najnižjih cen parkiranja v Sloveniji. Skupaj z Mestno občino Velenje si prizadevamo za razbremenitev parkiranja v mestnem središču in večjo uporabo parkiranja v garažnih hišah. Mestna občina Velenje zagotavlja občankam in občanom tudi brezplačno uporabo mestnega avtobusnega prevoza Lokalc in brezplačno izposojo koles Bicy.

Komunalno podjetje Velenje upravlja z 2.172 parkirnimi mesti v modrih conah, ki jih pokrivamo z 28 parkomati.