Monitoring sistemske vode

Kakovost vode za posamezne procese ocenimo glede na predpise, ki veljajo na tem področju. Ker za sistemske vode daljinskega ogrevanja in daljinskega hlajenja ni zakonskih določil, se voda ocenjuje glede na priporočene vrednosti. Pri našem delu uporabljamo priporočene vrednosti Danskih standardov za daljinsko ogrevanje - Danish standards for water treatment at district heating plants in predpise nemškega združenja velikih proizvajalcev energije- Verein der grosskraftwerk betreibers ( VGB -M 410 N ) in njihova dopolnila.

Za nadzor nad kakovostjo sistemske vode v procesu daljinskega hlajenja, pa se za monitoring  prisotnosti mikroorganizmov uporabljajo Priporočila v zvezi z vzdrževanjem hladilnih stolpov, parnih vlažilnikov in sistemov hlajenja z megljenjem, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Osnovna stvar, ki lahko zagotovi izboljšanje in kasnejše vzdrževanje želenega stanja sistemske vode, je monitoring kvalitete vode. Samo s stalnim nadzorom in analizami vode, ki kroži znotraj sistema cevovodov, lahko vzdržujemo želeno kvaliteto in maksimalno obratovalno sposobnost sistema. Preko stalnega nadzora kakovosti vode lahko takoj zasledimo ali se v omrežju kaj dogaja in tako tudi nemudoma ukrepamo.