Profesionalno in s pieteto poskrbimo za vse potrebno ob boleči izgubi vaših najdražjih

POGREBI

<div style="text-align:center;" >POGREBI</div>
Pogrebi

POKOPALIŠČI

<div style="text-align:center;" >POKOPALIŠČI</div>
Pokopališči

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., je kot javno podjetje pooblaščeno za upravljanje s pokopališči, urejanjem ter vzdrževanjem pokopališč in izvajanjem pogrebnih storitev na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 18/08) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/01) vse od 1.1.2000 dalje.

Komunalno podjetje Velenje je zadolženo za upravljanje in vzdrževanje pokopališča Podkraj in pokopališča Škale.

Lastninski deleži pokopališč Podkraj in Škale:

Lastnik pokopališča PodkrajDelež
MO Velenje 81,1 %
Občina Šoštanj 18,9 %

 

Lastnik pokopališča ŠkaleDelež
MO Velenje 95 %
Občina Šoštanj 5 %
Pokopališče Podkraj
Kompleks pokopališča Podkraj zavzema po geodetskih podatkih površino 53.665 m2, od tega znaša velikost objektov (mrliške veže in garaže) 813 m2.
Grobna mesta so razdeljena na deset (10) odsekov: A, B, C, D, E, F, G, H, I in R:
- Odseki A, C in D so opremljeni z družinskimi in enojnimi grobovi.
- Odsek B ima poleg družinskih tudi žarne grobove in eno vrsto grobnic.
- Na odseku E so poleg žarnih tudi družinski grobovi.
- Na odseku F, H in I so samo žarni grobovi.
- Odsek G je žarni zid z žarnimi nišami.
-Odsek R je prostor za raztros pepela pokojnih
Pokopališče Škale
Kompleks pokopališča Škale zavzema po geodetskih podatkih površino 7.324 m2, od tega je velikost objekta mrliške vežice 104 m2 ter rezervirana parcela za razširitev pokopališča v velikosti 3.653 m2. Pokopališče je v registru razdeljeno na 4 odseke: A, B, C in D.

Grobna mesta

Število aktivnih grobnih mest na pokopališčih Podkraj in Škale na dan 31. 12. 2017

Vrsta grobovPodkrajŠkale
Družinski grobovi 2956 257
Enojni grobovi 85 28
Žarni grobovi 1276 54
Žarni zid 179 0
Otroški grobovi 27 0
Grobnice 15 0
Raztros pepela 1 0
Skupaj: 4539 339