Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje.

OSKRBA S PITNO VODO

<div style="text-align:center;" >OSKRBA S PITNO VODO</div>
Oskrba s pitno vodo

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE

<div style="text-align:center;" >ODVAJANJE IN ČIŠČENJE</div>
Odvajanje in čiščenje

Pregledna karta vodovodnega sistema Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki

Objekti primarnega pomena zem

NAPRAVA ZA PRIPRAVO PITNE VODE GRMOV VRH – 120 l/s
NAPRAVA ZA PRIPRAVO PITNE VODE MAZEJ - 30 l/s
NAPRAVA ZA PRIPRAVO PITNE VODE ČUJEŽ – 120 l/s

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA ŠALEŠKE DOLINE

ccn saleske doline 1

 

Število priključenih prebivalcev  50.000 PE
Max količina odpadne vode 18.000 m3/dan
Max dotok na CČN  2.800 m3/h
Biofiltracija 1.400 m3/h
Tehnologija pritrjene biomase MBR
Leto izgradnje  2006
Površina 2,1 ha
Vrednost  10 mio. €
Povprečna letna prečiščena površina 6.000.000 m3
1. Vhodno črpališče
2. Mehanska linija
3. Biofiltracija
4. Linija anaerobne stabilizacije blata
5. Komandna stavba z laboratorijem
6. Servisno vzdrževalni objekt