Oskrba s toplotno energijo, zemeljskim plinom in hladom.

Zadnje novice s področja oskrbe z zemeljskim plinom

ZP

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je vsem 177 odjemalcem aktivno in prednostno pomagalo pri zamenjavi dobavitelja zemeljskega plina. S posredovanjem informativnih podatkov o višini letnih stroškov oskrbe z zemeljskim plinom, ki so zbrani v aplikaciji za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom ( Primerjalnik stroškov oskrbe - Agencija za energijo ) in s pomočjo pri vzpostavitvi kontakta s potencialnim novim dobaviteljem so odjemalci vloge uspešno rešili. Do danes samo še trije odjemalci, ki plin uporabljajo, niso prejeli potrdila o menjavi dobavitelja, za kar pa roki še niso potekli. Najkasneje šest tednov po izvedeni menjavi pa prejme odjemalec še zaključni račun, s katerim se poravnajo vse finančne obveznosti iz pogodbenega razmerja s prejšnjim dobaviteljem.

Kot prvi med dobavitelji smo odjemalce že 25. 8. 2022 obvestili o prekinitvi dobave zaradi višje sile, pri čemer smo upoštevali enomesečni odpovedni rok. Kljub večkratnim zbiranjem ponudb pri dobaviteljih plina namreč nismo prejeli nobene ponudbe, na podlagi katere bi po 1. oktobru lahko še vedno smotrno dobavljali plin končnim uporabnikom.

Delež dobave zemeljskega plina v celotni strukturi zagotavljanja energentov Komunalnega podjetja Velenje je sicer znašal 1,1 %. Cene plina v Evropi so presegle mejnik 300 evrov na megavatno uro, kar je največ po marčnem rekordu nekaj dni po ruski invaziji na Ukrajino. Tudi zato in ob upoštevanju trenda brezogljične Evrope v KP Velenje ambiciozno načrtujemo preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline.

Načrtovan izstop iz premoga do leta 2033, po smernicah države in EU, zahteva preobrazbo drugega največjega sistema daljinskega ogrevanja v Slovenija, ki oskrbuje skoraj 40 tisoč odjemalcev in preko 650 industrijskih uporabnikov. V akcijskem načrtu so predvideni naslednji viri proizvodnje toplote: lesna biomasa - soproizvodnja toplote in električne energije, solarna toplarna, toplotne črpalke voda-voda z izkoriščanjem potenciala Velenjskega jezera in odpadne vode na Centralni čistilni napravi Šaleške doline, postavitev visokonapetostnega elektrodnega kotla ter hranilnika toplote. Načrt, ki omogoča prilagajanje spremembam, usmeritvam in energetskim trendom, sicer predvideva dva scenarija – popolno neodvisnost od Termoelektrarne Šoštanj ali poleg lastnih vključevanje tudi morebitnih bodočih obnovljivih proizvodnih virov v Termoelektrarni Šoštanj.Sistemska
obratovalna
navodila

za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj

Poglej
Tehnične
zahteve

za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav distribucijskega sistema zemeljskega plina

PoglejNačrt
nujnih
ukrepov

za zagotavljanje zanesljivosti zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih razmer

2. izdaja

PoglejSplošni
pogodbeni
pogoji


o dobavi zemeljskega plina
od 24. 9. 2022


Poglej

Zgodovina oskrbe z zemeljskim plinom

Omrezje DOP

Leta 1995 je Mestna občina Velenje s krajevno skupnostjo Škale - Hrastovec pričela z izgradnjo »Severne veje« plinovodnega omrežja v mestni občini Velenje. V tem letu je bilo zgrajenega 25 km omrežja na področju Krajevne skupnosti Škale- Hrastovec, s priključki za 311 objektov.

Istega leta je Mestna občina Velenje investirala še izgradnjo merilno reducirane plinske postaje - MRP Velenje Sever, za naselja Škale - Hrastovec, Šenbric, Cirkovce, Plešivec, Gaberke in Ravne. Kapaciteta MRP je 1100 hišnih priključkov oz. okoli 50.000 kWh/dan.

Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika, je pričelo z distribucijo zemeljskega plina januarja 1996 za naselje Škale - Hrastovec, novembra 1996 pa je bilo zgrajenih še 6 km omrežja v naselju Šenbric s priključki za 43 objektov.

V letu 1997 se je vzpostavila distribucija zemeljskega plina na lokaciji Pekarna presta v Velenju.

Leta 2006 je Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., skupaj z Občino Šoštanj pričelo z investicijo »Plinovodno omrežje Gaberke«, ki je bila dokončana leta 2008. Zgrajenih je bilo 14,5 km plinovodnega omrežja s priključki za 199 objektov. Na obstoječem plinovodnem omrežju Škale-Hrastovec in Šenbric je bilo od leta 1996 do 2009 zgrajenih 18 novih priključkov.

Leta 2009 je bila izgrajena tudi merilno reducirana plinska postaja - MRP Velenje – Komunala ter pripadajoče plinovodno omrežje na področju Trebuše, za potrebe trgovskega centra Velenjka in morebitno priključitev okoliških krajev. Kapaciteta MRP je okoli 60.000 kWh/dan.

Leta 2018 se je v sklopu komunalnega opremljanja nove industrijske cone Stara Vas zgradilo tudi plinovodno omrežje, katero trenutno še ne obratuje, saj ni priključeno na nobeno MPR.

Na področju energetike in trga zemeljskega plina precej neugodno leto 2022 je prineslo nov mejnik, saj je Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., s 1.10.2022 kot najmanjši dobavitelj v Sloveniji prenehalo z dejavnostjo dobave zemeljskega plina končnim uporabnikom. Podjetje je kot obstoječi dobavitelj vsem 177 odjemalcem aktivno in prednostno pomagalo pri zamenjavi dobavitelja zemeljskega plina.

Ob koncu leta 2022 je na okoli 47 km omrežja izvedenih 599 plinovodnih priključkov 599 in 224 uporabnikov zemeljskega plina.

Zamenjava dobavitelja

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. je lahko vaš novi dobavitelj zemeljskega plina:
1.

Pokličite na brezplačno številko
080 80 34
ali nam pišite na kpv@kp-velenje.si.
2.

Sporočite nam:
- ime in priimek,
- naslov,
- kontaktne podatke (e-pošta, telefon),
- prodajno skupino oziroma vašo letno porabo zemeljskega plina (podatke o prodajni oz. odjemni skupni lahko najdete na položnici)
3.

Na vaš naslov vam bomo poslali »Pogodbo o dobavi zemeljskega plina« in »Pooblastilo« s katerim pooblaščate Komunalno podjetje Velenje d.o.o., da vas zastopa v postopku zamenjave dobavitelja.
4.

Podpisano dokumentacijo nam čim prej vrnite, da bo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., pri geografsko pristojnem sistemskem operaterju distribucijskega omrežja zemeljskega plina (ODS) lahko izvedla postopek zamenjave dobavitelja.
5.

V kolikor je bila prijava zamenjave dobavitelja pri ODS pravočasno in uspešno izvedena do vključno 10. dne v tekočem mesecu, bo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., vaš novi dobavitelj zemeljskega plina že s 1. dnem naslednjega meseca.

Kako se priključim

Pojdi na kako se priključim


Ceniki zemeljskega plina

Pojdi na cenike

Primerjava dobaviteljev

Na spletni strani Agencije za energijo si lahko v primerjalniku ponudb ogledate informativni izračun letnega zneska za vašo predvideno porabo zemeljskega plina za posamezna odjemna mesta, ki so priključena na posamezno distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

Primerjalnik ponudb Agencije za energijo

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

INFORMACIJA GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA O REKLAMACIJAH IN PRITOŽBAH (na podlagi 175. člena Energetskega zakona – Uradni list RS. Št 17/2014, EZ-1 in kasnejše spremembe in dopolnitve) Dobavitelj zemeljskega plina, KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevalo vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.
V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:
1.
Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. in sicer po pošti na naslov Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje ali preko elektronske pošte kpv@kp-velenje.si.
2.
V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja o reklamaciji poda pritožbo na družbo PERSVET d. o. o., Radio cesta 5, 1230 Domžale, v okviru katerega dobavitelj v primeru nestrinjanja gospodinjskega odjemalca z odločitvijo o reklamaciji zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z izvajanjem pogodb o dobavi zemeljskega plina.
Pritožba se odda na družbo, in sicer na elektronski naslov info@persvet.eu, pisno na naslov: PERSVET d. o. o., Radio cesta 5, 1230 Domžale ali ustno v kontaktni center 041 302 203 od ponedeljka do četrtka od 7. do 19. ure, petek od 7. do 12. ure. O Vaši pritožbi bo odločala s strani družbe imenovana neodvisna oseba. Pravila v zvezi z imenovanjem osebe za obravnavo pritožb in s postopkom za obravnavo pritožb so dosegljiva na spletnih straneh družbe (www.persvet.eu).
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Osnovni piškotki
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analitika
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni