CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 5. 2019
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 5. 2019
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 1. 2019
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 7. 2018
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 2. 2019
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 2. 2019
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 7. 2018
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 4. 2018
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopališke opreme od 1. 1. 2018
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 1. 2018
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 1. 2018
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 1. 2018
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 1. 2017
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 1. 2017
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 1. 2017
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 1. 2016
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 1. 2016
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 1. 2016
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 1. 2015
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 1. 2015
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 1. 2014
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 1. 2014
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 7. 2013 
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 7. 2013 
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 7. 2013
PDF IKONA Cenik najemnin grobnega mesta od 1. 2. 2013 
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 2. 2013 
PDF IKONA Cenik najemnin za prvi najem grobnega mesta od 1. 1. 2012
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 4. 2011
PDF IKONA Cenik pogrebno pokopaliških storitev od 1. 1. 2009