CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

OPOMBA  * Cena storitvene ureza trg se oblikuje v odvisnosti od ponudbe in povpraševanja na trgu.