CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 5. 2023
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 4. 2023
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 9. 2022
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 9. 2021
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 3. 2019
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 2. 2019
PDF IKONA Cenik storitev povezanih z greznicami in MKČN od 1. 7. 2020 
PDF IKONA Cenik storitev povezanih z greznicami in MKČN od 1. 4. 2017
PDF IKONA Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1. 1. 2017 
PDF IKONA Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1. 4. 2016