CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od  1. 4. 2024 dalje

OPIS STORITVEEnota mereOsnovna cena v EURDDV - 9,5% v EURSkupaj z DDV v EUR
1. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja)        
Odvajanje komunalne odpadne vode m3 0,2722 0,0259 0,2981
OMREŽNINA - ODVAJANJE ODPLAK* mesec      

Vodomer – velikost merilnika dN

Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,0 3,2694 0,3106 3,5800
20 DN 40 3,0  9,8082 0,9318 10,7380
40 ≤ DN 50  10,0  32,6938 3,1059 35,7997
50 ≤ DN 65  15,0  49,0408 4,6589 53,6997
65 ≤ DN 80  30,0  98,0815 9,3177 107,3992
80 ≤ DN 100  50,0  163,4692 15,5296 178,9988
100 ≤ DN 150  100,0  326,9384 31,0591 357,9975
150 ≤ DN 200,0  653,8768 62,1183 715,9951
2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja)    
Čiščenje komunalne odpadne vode m3 0,4996 0,0475 0,5471
OMREŽNINA & ČIŠČENJE ODPLAK* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,00 3,4449 0,3273 3,7722
20 < DN < 40 3,00 10,3346 0,9818 11,3164
40 ≤ DN < 50 10,00 34,4487 3,2726 37,7213
50 ≤ DN < 65 15,00 51,6731 4,9089 56,5820
65 ≤ DN < 80 30,00 103,3461 9,8179 113,1640
80 ≤ DN < 100 50,00 172,2435 16,3631 188,6066
100 ≤ DN < 150 100,00 344,4870 32,7263 377,2133
150 ≤ DN 200,00 688,9741 65,4525 754,4266
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (široka in industrijska potrošnja)    
ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH        
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh m3 0,1149 0,0109 0,1258
Omrežnina - odvajanje padavinske odpadne vode s streh* m3 0,1262 0,0120 0,1382
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH        
Čiščenje oadavinske odpadne vode s streh m3 0,0632 0,0060 0,0692
Omrežnina - čiščenje padavinske odpadne vode s streh m3 0,0398 0,0038 0,0436

 

4. STORITVE GREZNIC IN MKČN (široka in industrijska potrošnja)    
Prevzem gošč in blata iz greznic MKČN m3 0,3934 0,0374 0,4308
OMREŽNINA - GREZNICE IN MKČN* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,0 0,3122 0,0297 0,3419
20 DN 40 3,0  0,9366 0,0890 1,0256
40 ≤ DN 50  10,0  3,1220 0,2966 3,4186
50 ≤ DN 65  15,0  4,6830 0,4449 5,1279
65 ≤ DN 80  30,0  9,3660 0,8898 10,2558
80 ≤ DN 100  50,0  15,6101 1,4830 17,0931
100 ≤ DN 150  100,0  31,2202 2,9659 34,1861
150 ≤ DN 200,0  62,4403 5,9318 68,3721


Opomba:

* Omrežnina – voda, odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh, čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh ter omrežnina greznice in MKČN so obračunane skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

5. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA   

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki so priključeni na čistilno napravo*

m3 0,0528 0,0528
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki niso priključeni na čistilno napravo* m3 0,5283 0,5283 
* (Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato davek na dodano vrednost ni obračunan skladno s c) točko šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1)

 

PDF IKONA   Cenik v .pdf

 

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni