CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. je kot izvajalec javne službe, upravljavec javne tržnice na območju Mestne občine Velenje skladno z Odlokom o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v Mestni občni Velenje (Uradni Vestnik sveta Mestne občine Velenje, št. 13/2021).

Veljavnost od 1. 1. 2022.

z.št.

Opis storitve

EM

Cena v € brez DDV

22% DDV

Cena v € skupaj z DDV

1.

Pristojbina za prodajo na Mestni tržnici z najemom prodajne mize

dan

4,10

0,90

5,00

2.

Pristojbina za prodajo v podhodu Centra NOVA Velenje z uporabo lastne mize (po dogovoru z upravljavcem):

2.1.

  • v dimenziji max 1,80 m x 0,90 m

dan

4,10

0,90

5,00

2.2.

  • v dimenziji max 0,90 m x 0,90 m

dan

2,05

0,45

2,50

3.

Pristojbina za najem Tržne stojnice na Cankarjevi ulici (dnevna prodaja)

mes

32,79

7,21

40,00

4.

Dodatno prodajno mesto za prodajo rož, sezonskega cvetja, sadik, šokov, cvetja (v času 1. novembra), novoletnih jelk:

dan

 

4.1.

  • prodajno mesto na m2

m2

2,05

0,45

2,50

4.2.

  • voziček dimenzije do 1,4 m x 0,60 m

dan

4,10

0,90

5,00

Opomba:

Cene po ceniku Mestne tržnice Velenje se v času od 25. oktobra do vključno 1. novembra, od 15. decembra do vključno 31. decembra oziroma v okviru organizirane praznične prodaje povečajo za 100 %.

PDF IKONA Cenik v .pdf obliki

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in zKomunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008 in 1/2016) in obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu posameznih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MO- Velenje, št. 12/2010-UPB1, 27/2010, 7/2011, 23/2011, 13/2013, 17/2013, 20/2014, 37/2014, 4/2015, 11/2015, 3/2016, 12/2016, 10/2018, 17/2019, 29/2020, 2/2021, 7/2021 in 9/2021).

Veljavnost od 1. 1. 2023.

 StoritevPerioda parkiranjaUrnik parkiranjaOsnovna cena v EUR
    brez DDV22 % DDVcena z DDV
1 PARKIRNINA NA PARKOMATIH          
1.1 Cona A, B, G 1 ura plačljivo 7.00 do 18:00;
sobota nedelja in prazniki ni plačljivo
0,49 0,11 0,60
1.2 Cona C, D, H 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,33 0,07 0,40
1.3 Cona E 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,49 0,11 0,60
2 PARKIRNINA V GARAŽNIH HIŠAH          
2.1 GH Mercator 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,25 0,05 0,30
2.2 GH Avtobusna postaja 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,25 0,05 0,30
2.3 GH Gorica 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,25 0,05 0,30
2.4 GH Zdravstveni dom 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,49 0,11 0,60
3 Modra Cona F - cona VISTA   v času od 1. maja do 30. septembra vse dni v tednu
med 8.00 in 22.00 uro
     
3.1 Parkirnina na parkomatu - do 1 ure 1 ura parkiranje do 60 min - brezplačno 0,00 0,00 0,00
3.2 Parkirnina na parkomatu - 1 ura 1 ura parkiranje 60 min 0,82 0,18 1,00
3.3 Parkirnina na parkomatu - 2 uri 2 uri parkiranje 120 min 1,64 0,36 2,00
3.4 Parkirnina na parkomatu - 3 ure 3 ure parkiranje 180 min 2,46 0,54 3,00
3.5 Parkirnina na parkomatu - 4 ure 4 ure parkiranje 240 min 3,28 0,72 4,00
3.6 Parkirnina na parkomatu - 5 ur 5 ur parkiranje 300 min 4,10 0,90 5,00
3.7 Nadomestilo za izgubo parkirnega listka kos - 8,20 1,80 10,00

 

PDF IKONA Cenik v .pdf obliki
Veljavnost od 1. 4. 2021

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnim napravami skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Uredb o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08).

V okviru izvajana storitev z nepretočnimi, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnim napravami (MKČN) je obvezno praznjenje grezničnih gošč po načrtu praznjenja izvajalca javne službe, najmanj enkrat na tri leta. V primeru želja uporabnikov po pogostejšem odvozu gošč iz obstoječih greznic se storitev obračuna po ceniku spodaj.

Zap. št.

Opis storitve

EM

Osnovna cena v EUR

DDV – 9,5 oz. 22 % v EUR

Vrednost z DDV v EUR

 A.

 PREGLED MKČN, manjše od 50 PE

1

 

Vpis MKČN v evidence KPV in ARSO   

(pregled dostavljene dokumentacije - poročilo o prvih meritvah, nastavitev evidenc KPV, oprostitev plačila okoljske dajatve in izvedba registracije MKČN na ARSO, se pojavlja prvič ob registraciji MKČN.

 

ura

 

38,00

 

8,36

 

46,36

2

Izdelava pregleda male komunalne čistilne naprave (MKČN) 

(pregled MKČN se izvede prvo koledarsko leto po izvedbi prvih meritev pregleda MKČN, ki se nato izvaja vsako tretje leto, pri čemer je strošek prvega in vseh ostalih pregledov MKČN enak, in vključuje:

  • ogled čistilne naprave in izdelava zapisnika o pregledu naprave (2 uri)
  • prevoz in izgubo časa do koristnika
  • izdelavo Poročila o pregledu MKČN, vpis podatkov v evidenc KPV, oprostitev plačila okoljske dajatve in poročanje o MKČN na ARSO (1ura)

storitev

120,05

26,41

146,46

B.

 Prevzem, transport in obdelava blata iz greznic in MKČN

1

Obdelava biološkega blata iz MKČN na CČN

m3

30,26

2,87

33,13

2

Prevzem in transport blata iz MKČN oz. greznic do CČN

storitev

39,50

3,75

43,25

 

 

PDF IKONA Cenik v .pdf

 

Veljavnost od 1. 6. 2023.

Z.št.Vrsta delaEMOsnovna cena v EUR22% DDV v EURCena z DDV v EUR
D. Toplota - ostale storitve (na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil, UL RS št. 88/2016)
1 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 94,97047 20,89350 115,86398
2 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh

94,97047

20,89350 115,86398
3 Neupravičen odjem toplote - OGP01,02,03 gosp., posl. 1.,2.,3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 146,10842 32,14385 178,25227
4 Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 146,10842 32,14385 178,25227

 

PDF IKONA Cenik v .pdf

 

 

 

PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 5. 2023
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 4. 2023
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 9. 2022
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 9. 2021
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 3. 2019
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 2. 2019
PDF IKONA Cenik storitev povezanih z greznicami in MKČN od 1. 7. 2020 
PDF IKONA Cenik storitev povezanih z greznicami in MKČN od 1. 4. 2017
PDF IKONA Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1. 1. 2017 
PDF IKONA Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1. 4. 2016
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni